transparență decizională - CJRAE Suceava - site oficial

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA

Go to content

transparență decizională

CJRAE Suceava
DECLARAȚIE - privind asumarea agendei de integritate organizațională... CITEȘTE MAI MULT
                         Nr.   2177   din 07.11.2022
            Realizat în baza pevederilor art. 6 din HG nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioda 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a resurselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL SECTORULUI  EDUCAȚIONAL

OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ și a cooperării interinstituționale în domeniul prevenirii și combaterii corupției în educație

  OBIECTIV GENERAL 4 – Aprobarea, implementarea și actualizarea planului sectorial aferent sectorului educațional, precum și dezvoltarea sistemului de
monitorizare a implementării strategiei și planului aferent

Comisia pentru Strategia Națională Anticorupție
Coordonator comisie: prof.  Mariana ONU

Responsabil conflict de interese: prof. Ramona Întorsură
Responsabil monitorizare incompatibilități: prof. Lăcrămioara Plugariu
Responsabil pantouflage: prof. Rodica Ungureanu
Consilier de integritate: prof. Adriana Nichitean

Membri: prof. Daniela Vîrvara,
               ec. Dorneanu Mariana
Secretar comisie  Cîmpan Narcisa

Lista funcțiilor didactice 2023
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 509
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Suceava, cod  720315, str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278  fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 229
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Back to content