CJRAE Suceava - site oficial

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA

Go to content

Domeniul de activitate:
          Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţionalã ca instituţie de învăţământ,  este specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice  cu scopul de a  asigura tuturor factorilor implicaţi în educaţie accesul la servicii de asistenţă, consiliere şi suport educaţional şi remedial de calitate.

           Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţionalã este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei, coordonată  metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava,  finanţată de Consiliul Judeţean Suceava.


Beneficiarii serviciilor CJRAE SUCEAVA:
 
  •  copii/elevi,
  •  cadre didactice,
  •  părinţi,
  •  aparţinători legali ai copiilor
  •  alţi membri ai comunităţii
Oferta de servicii a CJRAE SUCEAVA:
  •  servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
  • servicii de consultanţă pentru creşterea calităţii serviciilor de adaptare a elevilor şi parinţilor la contextul educaţional  şcolar şi favorizarea cooperării şcoală-familie-comunitate
  • servicii ce au ca scop corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele specifice de pe piaţa forţei de muncă şi implementarea strategiilor moderne de predare-   învăţare-evaluare şi consiliere, prin realizarea unor studii şi cercetări de specialitate
  • servicii de facilitarea relaţionării unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea prin parteneriate, proiecte şi programe
  • diverse servicii de voluntariat

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 509
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Suceava, cod  720315, str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278  fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 229
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Back to content