Materiale - CJRAE Suceava - site oficial

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA

Go to content

Materiale

Bibliotecă
17 martie 2022
Lansarea ghidului

50 de întrebari și răspunsuri
despre integrarea copiilor / elevilor cu CES
în școlile de masă

       Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) este o structură a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, care își desfășoară activitatea în baza OMENCȘ nr. 5805/2016. La nivelul acestuia se realizează evaluarea în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

În acest scop SEOSP:
• primește și  înregistrează cererile de orientare școlară și profesională, însoțite de documentele necesare;
• consiliază părinții/reprezentantul legal asupra  orientării școlare și profesionale în raport cu particularitățile individuale ale copilului;
• solicită clarificări și informații suplimentare față de documentele din dosar, dacă este cazul;
• programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în vederea evaluării psihoeducaţionale;
• întocmește fişa de evaluare psihoeducaţională şi raportul sintetic de evaluare;
• aplică prevederile legale privind orientarea şcolară şi profesională;
• prezintă și argumentează propunerea privind orientarea școlară și profesională a copiilor cu CES și a celor fără CES, nedeplasabili din motive medicale, în sedința COSP;
• ține evidența tuturor cererilor de orientare și a modului de soluționare a acestora;
• consiliază responsabilul de caz servicii psihoeducaționale cu privire la întocmirea proiectului planului de servicii individualizat;
• primește proiectele planurilor de servicii individualizate, întocmite de responsabilii de caz servicii psihoeducaționale, pentru elevii care beneficiază de certificat de orientare școlară și profesională;
• prezintă și argumentează propunerea privind aprobarea/respingerea proiectelor planurilor de servicii individualizate, în sedința COSP;
• ține evidența tuturor elevilor cu CES pentru care trebuie întocmite planuri de servicii individualizate, precum și a planurilor de servicii individualizate aprobate/respinse în COSP.Autori
Cuprins 1
Cuprins 2
Cuprins 3
Cuprins 4
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 509
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Suceava, cod  720315, str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278  fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 229
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Back to content