Anunț schimbare treaptă - CJRAE Suceava - site oficial

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA

Go to content

Anunț schimbare treaptă

Compartimente > Centrul județean de asistență psihopedagogică
ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI
PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL
DIN SECTORUL BUGETAR
ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE LA CJRAE SUCEAVA
Având în vedere:
H.G. nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CJRAE Suceava  organizează în data de 22.09.2023, ora 9.00, examen pentru promovarea într-o funcție sau treaptă profesională.Natura postului pentru care se organizează examen pentru promovarea într-o funcție sau treaptă profesională:

– Secretar S III care, prin transformare, va deveni de Secretar S II

Condiții de participare la examen
Poate participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, persoana care îndeplinește următoarele condiții
– să fie angajat al unității de învățământ
– sa fi obținut calificativul Foarte Bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
– să fi împlinit 3 ani de la ultima promovare;
– să existe aprobarea Consiliului de Administrație a propunerii de promovare.

Dosarul de înscriere la examen

Pentru înscrierea la examen, dosarul de examen va cuprinde următoarele documente:

-C.I
– cerere de înscriere la examen, adresată directorului unității,
– Adeverință despre calificativul obținut în ultimele 3 ani

Bibliografie:
Pentru funcția de secretar:
Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale;
Legea 153/2017 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea învăţământului (Legea 1/2011);

Examenul constă în
– proba scrisă – 22.09.2023, ora 9,00 la CJRAE Suceava

Afișarea rezultatului va avea loc la data de 22.09.2023  ora 14,00.
După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă.

Termenul limită de afișare a rezultatului contestațiilor este de o zi lucrătoare.

Afișarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestațiile pentru proba scrisă.

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 509
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Suceava, cod  720315, str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278  fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 229
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Back to content